IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Linie mistrů - Ježíš Kristus

Kdo je Ježíš Kristus?

Nikdo neovlivnil západní duchovnost tak silně jako Ježíš Kristus. Šrí Káléšvara o něm říká:

Ježíš byl člověkem ohromné lásky. Ta láska byla neuvěřitelná. Když ve svém srdci zapálíte plamen, plamen lásky a den za dnem ho používáte, začne se zvětšovat, bude obrovský. Jakmile začne takto silně růst, můžete Ježíšovi velmi snadno nařizovat. Není možné požadovat po něm něco silou vůle - ve smyslu ovládání. Tak to dělat nemůžete. Můžete ho k sobě přitáhnout jedině láskou. Žádné mantry, žádné jantry. Nic z toho před ním neobstojí. Můžete ho přitáhnout jedině svým otevřeným srdcem a láskou.

Dokonce i když umíral, měl Ježíš k dispozici neuvěřitelné síly. Mohl bych říct, že je Bůh. On to však o sobě nikdy neprohlašoval. Uměl dělat zázraky. Nikdy však své síly nepoužil pro sebe. Za všech okolností myslel na druhé: „Jak jim mohu pomoci?” Přes jeho rty nikdy nepřešla kletba. I když na něj někdo křičel, jeho odpovědí byl prostě úsměv. Dával na oplátku svou lásku a přijímal jakoukoli energii, se kterou se k němu lidé stavěli.

Ježíš znal Boží sílu a ten samý Bůh ho podrobil zkoušce. Ježíš se Mu však nesnažil rozkazovat. Nezlobil se na lidi, kteří jej křižovali. Nikdy svou sílu nepoužil ve svůj vlastní prospěch. Jeho srdce bylo prostě otevřené, usmíval se a přijímal to. Díky tomu se stal nejvyšším a nejsilnějším mistrem ve vesmíru. Žádný jiný mistr se neobětoval a neodevzdal takovým způsobem, jako to udělal Ježíš. Ježíš byl v Indii. V raném mládí odešel do Indie, aby zde zkoumal Boha. Procestoval téměř celou Indii. Studoval tak, že diskutoval s mnoha různými indickými světci. Nakonec v Indii získal zázračnou sílu.”

Šrí Káléšvara

Bližší informace o Ježíšovi a šakti kanálech, které praktikoval, naleznete v knize Skutečný život a učení Ježíše Krista od Šrí Káléšvary

Během mnoha tisíců let se na této planetě narodilo mnoho světců. Byli to lidé, kteří dosáhli nejvyšších duchovních úspěchů. Nezáleží na tom, v jaké části světa se narodili. Nesejde na tom, jaký typ energie nesli. Cesta každého člověka má dva aspekty: lásku a sílu. A právě skrze tyto dva aspekty vytvořili úžasný úspěch.

O životě Ježíše Krista existuje mnoho představ. Během dosavadního osobního výzkumu vašeho Svámiho - mého velkého bádání, jsem cestoval na nejsilnější silová místa v Indii i po celém světě. Studoval jsem starodávné tradiční knihy, sbírku mocných knih o kosmických kanálech. Křišťálově čistá voda nezmění svou chuť ani svou průzračnost ať už ji vezmete kamkoli. Světadíly mohou být různé, ale křišťálově čistá voda zůstává všude stejná.

Nadpřirozená energie nemá žádné vyznání. Jediným náboženstvím je toto: všichni lidé jsou jedním. Všichni jsme jedním. Všichni jsme jedním, ale jeden druhého nerozpoznáváme. V tom je ten problém. Co se týče vzájemného rozpoznání je tou nejmocnější bytostí šéf Ježíš Kristus. Je jedno, kde se zrovna nacházíte, jednoduše vás rozpozná. Velmi snadno vás rozpozná.

Kráčel jsem po jeho boku a osobně jsem mu dal slib. Byli jsem tenkrát v Indii a informace byly ztraceny. Toho dne jsem vložil svou ruku do jeho a on řekl: „Opravdu vrátíš tyto vědomosti světu? „Ano, něco udělám.“ Nechal mě ten slib pětkrát zopakovat. Trvalo to dva tisíce let. Když jsem v tomto životě dosáhl osvícení, opět za mnou přišel: „Pamatuješ si mě?“ Odpověděl jsem: „Samozřejmě, pamatuji.“ Usmál jsem se a políbil mu ruku. V tu chvíli mu z očí začaly téct slzy: „Máš úžasné vědomosti, kterými jsem ti už dříve požehnal. S tím co jsem ti dal, musíš připravit studenty, aby vytvořili most. To je tvoje poslání.“

Šrí Káléšvara