IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Ohňové púdži - védské ohňové rituály pro mír a léčení

Transformující a pročišťující síla ohně

Ohňové púdži pocházejí z védských časů. Lidé v Indii využívají tímto způsobem sílu ohně už více než 4000 let. Elementy a různé přírodní síly - jako například obloha, země, oheň, voda, světlo, vítr, slunce, měsíc nebo ranní červánky - jsou zde uctívány jako božstva. Plamen je pak symbolem Božího světla, které září v každé části Stvoření. Lidé, kteří tato božstva uctívali už od dávných časů, si byli zcela vědomí věčného koloběhu všech věcí, Jednoty veškerého bytí a vztahu mezi mikro a makro-kosmem. V indické mytologii se tak můžeme setkat například s Agnim - bohem ohně, Súrjou - bohem slunce a Indrou - vládcem hromů a blesků.

Během ohňové púdži jsou odříkávány speciální mantry (védské modlitby), skrze které je oheň uctíván. Tím oslavujeme Boha a Božskou Matku, kteří se v ohni nacházejí, a přitahujeme do svých životů jejich pomoc.

Páteří této prastaré tradice jsou oddanost a oběť. Vše, co ohni dáme, přinese Agni (bůh ohně) jako posel ostatním bohům a oběť se tak mění v něco pozitivního. Stejně jako se vše ve Stvoření jednou stane popelem, mění se i naše oběť v popel a z něj vzniká něco nového.

V Indii skrze ohňové púdži předávají kněží potíže a problémy lidí ohni, a ty jsou v něm spáleny a transformovány v něco nového.

Pokud sílu ohňových púdží aktivně používáme, pomáhají nám různými způsoby:

  • pomáhají nám vybíjet negativní energii
  • pozitivně ovlivňují tělo, mysl i duši
  • přinášejí úlevu od stresu a zlomeného srdce
  • odstraňují překážky a problémy
  • a naplňují přání našich srdcí

Ve své podstatě jsou ohňové púdži určitou formou skupinové meditace a dálkovou energetickou transmisí pro lidstvo i celou planetu - vytváří se při nich čistá kosmická energie a pročišťuje atmosféra.

Ohňové púdži ve Vašem okolí

Každý měsíc se na různých místech v Evropě konají ohňové púdži pro mír a léčení. Na tyto púdži jsou srdečně zváni všichni, kdo mají zájem.

Aktuální termíny ohňových púdží v ČR naleznete ZDE.

Informace o ohňových púdžách v tradici Šrí Káléšvary

V TOMTO DOKUMENTU KE STAŽENÍ naleznete podrobné informace o ohňových púdžách v tradici Šrí Káléšvary. Tento text je určen všem, kteří se púdži účastní poprvé nebo by si informace o púdžách rádi osvěžili.