IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Paramašiva jóga - Power Channels Intensive

Paramašiva jóga podle Šrí Káléšvary

Jemná cesta k Božské Matce, Šivovi & Guruparampara

Paramašiva jóga – Power Channels Intensive

Paramašiva jóga je standard. Je dobrá pro všechny a způsobuje hluboké pročištění. Spojuje vás s vysokou Šivovou energií a díky tomu krok za krokem automaticky přitahuje Božskou Matku. Přijde jemným způsobem a bude vám pomáhat se vším, o co požádáte.

Spojuje i se silovým místem tady v Penukondě v Indii, s Matkou Zemí na tomto (svatém) místě a s guruparampara (linií mistrů). Je to jedna z nejdůležitějších věcí. Paramašiva jóga vytváří úžasný silný pilíř pro vaši duši. Energie paramašiva jógy je jako letět tryskáčem k Božství.

Šrí Káléšvara

Jemná cesta k Božské Matce

Paramašiva jóga je 21stupňový meditační systém. Připravuje duši na zkušenosti s dušemi, anděly, božskými dušemi – včetně guruparampara – a dokonce i na setkání s Božskou Matkou a Šivou. Tvoje duše se krok za krokem nabíjí vysokou Šivovou energií a tím automaticky jemným způsobem přitahuje energii Božské Matky. Energetické zkušenosti, které během meditačního procesu paramašiva jógy získáš, ti pomohou pochopit (S)tvoření Božské Matky a její povahu.

Různé úrovně stvoření lze pochopit jen skrze osobní zkušenosti. Abychom takové zkušenosti získali, používáme Šivovu energii a tím energii pěti elementů. Když v sobě nashromáždíš Šivovu energii, staneš se magnetem pro Božskou Matku. Cílem paramašiva jógy je setkání s Božskou Matkou: Zážitek jejího daršanu, vybudování osobního vztahu s ní, získání speciálních schopností a přijetí její pomoci v procesu stávání se božskou duší. Proto se během procesu budete nejprve učit komunikovat s dušemi, anděly a božskými dušemi.

Ručím každé duši za to, že jakmile své srdce opravdu otevřete praxi, bude to fungovat jako mechanismus vrtulníku.

Všechno, co na této Zemi vykonal Ježíš Kristus, co dokázala jakákoli jiná božská duše, ano, to samé můžete díky paramašiva józe dělat i vy. Paramašiva jóga patří k top-informacím saptaršiů (sedm mudrců/proroků). Je co součást starého védského procesu.

Šrí Káléšvara

Paramašiva jóga – Stupně 1 až 5

Jako první krok ti s radostí nabízíme roční program s Tatyanniným vedením a doprovodem. Program zahrnuje prvních pět stadií paramašiva jógy. Šrí Káléšvara přisuzoval těmto prvním pěti stupňům mimořádnou důležitost. Proto si pro jejich praktikování dopřejeme čas opravdu silné praxe, abychom tak vytvořili pevný základ pro následující stupně.

Čtyři celodenní programy a šest doprovodných zoom-setkání nám vytvoří dobrý rámec pro sdílení zkušeností a prohlubování znalostí. Účastníci z ČR mohou iniciace přijmout v Kaleshwara Yoga centru Brno. Tatyannina slova budou simultánně překládána z němčiny do češtiny.

Těchto pět stadií paramašiva jógy je jako tvrdý kokosový ořech. Nejprve musíte odstranit vlákna kolem. Pak ho musíte rozbít. Potom potřebujete nůž a vydlabat dužinu. Tu musíte rozkousat. Musíte ji ochutnat. Od pátého po šestnácté stadium je to jako loupat banán. (Je to snadnější.) Až překonáte šestnáct etap, je to jako (jíst) hroznové víno – je to hned! Během vteřiny zažijete jeho chuť. ‘Óoo, je kyselé, sladké, hořké’ – můžete ho snadno ochutnat.”

Šrí Káléšvara

První stupeň: PRADHAMA

 • Základní koncept: Co znamená, přitáhnout energii Božské Matky?
 • Změna vibrací tvé duše – Tvoje duše se stává magnetem a automaticky přitahuje vysoké pozitivní vibrace
 • Léčení zlomeného srdce
 • Duše a mysl jsou teď pod tvou kontrolou: Zážívej úspěch, štěstí, radost, uvolnění, mír, sebedůvěru a vyrovnanost. Pomoc lidem, kteří ve vztahu trpí zlomeným srdcem.

Druhý stupeň: DVITHIJA

 • Léčení strachů, paranoie a pochybností

Třetí stupeň: TRUTHIJA

 • Spojení s duchy, dušemi & anděly
 • Nauč se rozlišovat mezi dušemi a duchy
 • Získání kanálů pro léčení duchů
 • Trinejtra sádhana – trénink a rozvoj síly zaměřit třetí oko
 • Proces nalezení osobní jantry & jak ji používat
 • Rozvinutí šakti ve tvých očích & jak ji používat pro léčení
 • Silová místa, osobní silové místo & silové předměty

Čtvrtý stupeň: ČATURDHA

 • „Nařizování” energii & Naučte se uzdravit sílu svých myšlenek
 • Zvládání tvých skrytých očekávání – Objev oddanost a odevzdání
 • Vybudování a udržování odolnosti
 • Vztah mezi zodpovědností a iluzemi

Pátý stupeň: PANČAMA

 • Energie zázraků proudí prostřednictvím pěti elementů
 • Přitažení energie pěti elementů do duše a vytvoření silného spojení (s pěti elementy)
 • Sjednocení pěti elementů v jednom
 • Šivova hlína – osobní silové místo v Penukondě
 • Naučte se komunikovat s dušemi & anděly

Dokud jsem tady (v těle), dávám lidem svou osobní meditační energii a umožňuji zkratky. Až tu fyzicky nebudu, (moji studenti) budou muset jít přes paramašiva jógu. Dokud jsem tady, mohu používat svou vlastní energii, abych je posunul. Například pro ně nabiju pět elementů. Udělám púdžu a nabiju je do nich. Až tu v budoucnu nebudu, jak tento krok udělají? Až tu nebudu, budou i oni muset přímo projít tímto systémem.

Vybudujte v sobě vysokou Šivovu energii, pak se automaticky jemnou cestou objeví Božská Matka. Přijde jemnou cestou. Bude vám pomáhat se vším, co chcete.

Šrí Káléšvara

Rámec ročního programu “Paramašiva jóga – stupeň 1 až 5”

Délka
Prvních pět stupňů paramašiva jógy bude iniciováno a provázeno v rámci meditační skupiny, která spolu půjde 12 měsíců.

Zkušené vedení
Doporučujeme naučit se toto obsáhlé vědění od zkušeného učitele v tradici Šrí Káléšvary. Energetické přenosy (šaktipaty) od učitele ke studentovi a osobní individuální doprovod během meditačního procesu jsou pro úspěch v procesu mimořádně cenné.

Doprovod & iniciace ve skupině
Přijmeš silnou iniciaci ve formě šaktipatu od seniorního učitele ve Šrí Káléšvarově mistrovské linii. Díky zkušenému vedení učitele a díky společné meditaci vznikne silné energetické pole, které bude účastníky podporovat v jejich procesu a nést je. Energie skupiny a sdílení vytvoří chráněný rámec. Nemůžeš-li se zůčastnit živého programu v Brně, je možná on-line účast.

WhatsApp-skupina pro otázky, sdílení & inspiraci
Během kurzu budeme mít WhatsApp-skupinu, ve které se budeme vzájemně podporovat a sdílet fotografie.

Energetické transmise
Během programu přijmeš 24 dálkových energetických přenosů od novolunních a úplňkových ohňových púdží v Einhausenu. Přijmeš i velmi mimořádnou energetickou transmisi od posvátného jezera Manasarovar a od hory Kajláš v Himalájích – ze sídla Šivy – kam Tatyanna v létě odcestuje.

Předpoklady
Předpokladem účasti je dokončený Proces pěti elementů podle Šrí Káléšvary. Paramašiva jóga proces můžete zahájit bez osobního silového místa v Penukondě. Je však nezbytné si během 21 stupňů takové silové místo založit. Dále doporučujeme mít dokončený Proces posvátné čakry lůna. V případě otázek nás kontaktujete na info@kaleshwar.cz.

Vedení kurzu

O Tatyanně

Tatyanna žila až do Šrí Káléšvarova mahásamádhi více než 12 let na silovém místě Penukonda v Indii a jakožto Šrí Káléšvarova studentka zde pod jeho přímým vedením praktikovala. Prošla s ním intenzivním procesem (sebe)poznání. Šrí Káléšvara ji trénoval ve vedení meditačních skupin, které usilovaly o vyšší duchovní zážitky, – učil ji předávat znalosti i energii a držet energetické pole pro skupinu. Tatyanna se této práci věnuje již téměř 20 let. Její pokojná přítomnost umožňuje duchovně hledajícím hlubokou individuální transformaci a duševní růst.

Šrí Káléšvara o Tatyanně: „Mé milé božské duše, buďte dostatečně silní a Tatyanna bude učit Paraméšvari jógu. Představí vám ji. Vaše srdce musí být otevřené přijetí dalšího procesu, který vám představuji skrze Tatyannu, abych dal Paraméšvari jógu. Mám v ni silnou důvěru a věřím, že vám dokáže dát tyto kanály a energii. V budoucnosti, z dlouhodobého hlediska, si je třeba zvyknout na to, že vědění a informace vašeho Svámiho budete přijímat tímto způsobem. Je třeba mentálně se na to připravit a otevřít svá srdce. A také jít skrze Paraméšvari, skrze tuto knihu. Skrze to, co v ní v dávných časech učili - skrze bídžakšary, které zde zapsali a jejich benefity. Není to žádný můj bláznivý nesmysl. Je to autentické a prastaré vědění. Je velmi důležité být v životě tomuto prastarému vědění otevření. Být otevření tomu, co skutečně říká. Hodně štěstí, přátelé. Věřím, že Tatyanna odvede dobrou práci. Je jako dynamit a udělá neuvěřitelnou práci.”

Více o Tatyanně

Termíny

Einhausen & Brno & On-line

s Tatyanou

TERMÍNY
Stupeň 1+2: Neděle 10. 3. 2024, 10-17:00 – Iniciace & učení (živě v Brně nebo on-line)
Zoom-Call: Neděle 21. 4. 2024, 19:00 – Sdílení & Prohloubení (on-line)
Stupeň 3: Sobota 25. 5. 2024, 10-17:00 – Iniciace & učení (živě v Brně nebo on-line)
Zoom-Call: Neděle 16. 6. 2024, 19:00 – Sdílení & Prohloubení (on-line)
On-line satsang: Čtvrtek 18. 7. 2024 – Satsang z Indie ve formě video záznamu
Zoom-Call: Neděle 8. 9. 2024, 19:00 – Sdílení & Prohloubení (on-line)
Stupeň 4: Sobota 12. 10. 24, 10-17:00 – Iniciace & učení (živě v Brně nebo on-line)
Zoom-Call: Neděle 17. 11. 2024, 19:00 – Sdílení & Prohloubení (on-line)
Zoom-Call: Leden 2025 - Termín v procesu – Sdílení & Prohloubení (on-line)
Stupeň 5: Sobota 1. 3. 25, 10-17:00 – Iniciace & učení (živě v Brně nebo on-line)
Zoom-Call: Neděle 11. 5. 25, 19:00 – Sdílení & Prohloubení (on-line)

Nemůžeš-li se zůčastnit živého programu v Brně, je možná on-line účast!
Změna termínu vyhrazena.

KDE? Živé termíny Kaleshwara Yoga Centrum Brno & Zahrada U Řeky, Brno (adresa po přihlášení) a On-line prostřednictvím Zoom

Roční program zahrnuje dálkovou účast na všech úplňkových a novolunních hómách v Einhausenu.

PŘIHLÁŠENÍ ZDE

O Tatyanně

Dakšína

Zaváděcí cena – Dle vlastního uvážení

 • 17 200 Kč jednorázově nebo 1 433 Kč měsíčne (Základní dakšína)
 • 12 060 Kč jednorázově nebo 1005 Kč měsíčně (Snížená dakšína)
 • 25 200 Kč jednorázově nebo 2100 Kč měsíčně(Sponzorská cena Děkujeme!)

(zahrnuje 4 x celodenní program s iniciací a 6 x Zoom-call, 24 x individuální transmisi od hóm v Einhausenu, dálkovou eneretickou transmisi od posvátného jezera Manasarova & hory Kajláš v Himalájích, doporovodné studijní materiály, Tatyannino vedení a předklad do českého jazyka)

Rámcové podmínky

Prohlášení o zodpovědnosti

Prohlášení o zodpovědnosti

Duchovní cvičení, která jsou v rámci on-line programů Sri Sai Kaleshwar e.V. představována, nenahrazují lékařskou diagnózu nebo návštěvu u lékaře, psychologa či psychoterapeuta. Lektoři a spolupracující osoby nepřejímají zodpovědnost za jakékoli následky, které by se mohly objevit v souvislosti s používáním meditačních cvičení a technik uvedených v kurzu.

Důležité upozornění!
Při těžkých fyzických nebo psychických onemocněních je účast možná jen po domluvě s Vaším ošetřujícím lékařem. Konzultace s lékařem je zásadní zejména tehdy, pokud užíváte psychoaktivní substance nebo se u Vás objevuje nebo objevovalo sebeohrožující chování nebo chování ohrožující jiné. Svým přihlášením potvrzujete, že jste toto doporučení vzali na vědomí.

Způsoby platby & Storno

Způsoby platby

 • Dakšína nebo její první splátka je splatná po registraci.
 • Po úspěšné registraci (viz níže) obdržíte e-mail s platebními metodami.

Stornování účasti

 • Storno lze provést pouze písemně na info@kaleshwar.cz. Včasnost závisí na přijetí storna u Kaleshwar z.s.
 • Při stornování účasti do týdne před termínem kurzu je storno poplatek 50 % kurzovného.
 • Při stornování účasti od 3 dní před termínem kurzu je storno poplatek 75 % kurzovného.
 • Při stornování v termínu kurzu propadá celé kurzovné.

Podaří-li se vám místo sebe najít někoho jiného, není stornovací poplatek účtován.

Pokud jste po registraci neobdrželi e-mail potvrzující úspěšnost vašeho přihlášení nebo máte k přihlášení jakékoli otázky, ozvěte se prosím na info@kaleshwar.cz.

Více o dakšíně

Co je dakšína?

Slovo dakšína pochází ze sanskrtu a označuje vyrovnání za duchovní požehnání nebo duchovní učení.

Přijatá dakšína je stoprocentně využívána pro charitativní účely a slouží úkolu – v souladu se Šrí Káléšvarovým přáním a zadáním – zpracovávat cenné znalosti z knih z palmových listů, které během svého života sdílel, a také jeho učení sdílet a prezentovat v jeho původní podstatě a čistotě a zpřístupnit ho co nejvíce lidem. Dále vytváříme regionální centra jakožto energetická místa, ve kterých je energie živá a žita, a kde realizujeme humanitární projekty.

Proč používáme model odstupňované dakšíny?

Naše schopnost nabídnout model stupňovité dakšíny je výsledkem společného úsilí Kaleshwara Yoga společenství a může fungovat pouze díky účasti a integritě všech. Když každý přispívá v rámci svých možností, posouváme se k paradigmatu dávání, které odpovídá skutečnému významu dakšíny (daru vděčnosti mistrovské linii). To často zahrnuje přehodnocení toho, jak se člověk vidí ve vztahu k bohatství, a rozpoznání toho, co vlastně má a může dát.

Myslíte si, že patříte do kategorie s vysokým, středním nebo nízkým příjmem/bohatstvím? Je pro vás snadné zaplatit tento kurz? Znamená to pro vás v tuto chvíli tak trochu oběť nebo dokonce strádání? Poté, co si dopřejete chvíli k zamyšlení, vyberte si z nabízených možností to, co se vám zdá pravdivé.

Děkujeme, že jste si udělal/a čas na zamyšlení. Věříme vašemu rozhodnutí v této praxi vzájemné podpory a ekonomiky daru.

Platba na splátky a případně menší až žádný příspěvek

Pokud pro vás i nejnižší platba na stupnici představuje výzvu, níže jsou uvedeny další možnosti. Součástí našeho chápání společenství je, že společenství podporuje i ty, pro které je finanční vyrovnání možné jen omezeně nebo vůbec.

 • Energetické vyrovnání lze hradit i na splátky. V takovém případě si prosím při registraci zvolte příslušnou možnost platby na splátky.

 • Pokud pro vás v současné době není kvůli okolnostem možné poskytnout ani nejnižší finanční vyrovnání (jste např. student/ka, nezaměstnaný/á, samoživitel/ka nebo máte příliš nízké příjmy) a opravdu toužíte po účasti na kurzu kontaktujte nás prosím na [info@kaleshwar.cz] (mailto:info@kaleshwar.cz).

Kaleshwara Yoga společenství chce poskytnout možnost účasti každému, kdo má seriózní zájem vydat se touto cestou.

Těšíme se na tebe!

Snažte se jít nejprve k Šivovi. Vytvořte vysokou Šivovu energii a Božská Matka jemným způsobem přijde. Pomůže vám se vším, co potřebujete a učiní váš život šťastným.

Paramašiva jóga je opravdu dobrá vůně, která přetrvá navěky věků, po mnoho životů a bude vás spojovat s velkým šéfem. Kromě toho můžete pochopit i mechanismus Dattatréji. Je to jedna z nejlepších vůní, která existuje.

Šrí Káléšvara