IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Naše linie mistrů - Guruparampara

Kdo je guruparampara?

Veškeré štěstí v duchovnosti spočívá v napojení se na svého mistra, na mistra svého mistra a jeho mistra.

Šrí Káléšvara

Slovo „parampara” pochází ze sanskrtu a doslovně ho lze přeložit jako „nepřetržitá řada nebo série, řád, pokračování, meditace, tradice”. V rámci tradiční formy duchovního vzdělání žije šišja - žák - se svým guruem jako člen jeho rodiny a jakožto opravdový student s opravdovým zájmem přijímá poučení přímo od něj. Vědění je tak předáváno následujícím generacím a vzniká nová linie mistrů.

Zakladatelem linie spojené se znalostmi a technikami, které praktikujeme, je moderní světec, léčitel a duchovní mistr Šrí Káléšvara. Šrí Káléšvara přepracoval, otestoval a názorně demonstroval prastaré učení z knih z palmových listů, které pak zprostředkoval mnoha studentům ze Západu. Jeho mistrem je Širdi Sáí Bábá. Guruparamparou této linie jsou tedy Šrí Káléšvara a Širdi Sáí Bábá.

Proč mít mistra?

Součástí linie mistrů v této tradici jsou božské duše jako Širdi Sáí Bábá, Ježíš Kristus, Rámakrišna Paramahamsa, Ramana Maharši, Buddha, Bábádží a Šrí Káléšvara. Šrí Káléšvara učil, že k nalezení Boha potřebujeme pomoc božských duší.

Jak můžete přitáhnout kosmickou energii? Můžeme ji přitáhnout snadno, ale musí se tak stát skrze svaté osoby. Kosmickou energii nemůžeme přitáhnout přímo. Skrze nějakou svatou osobu, možná skrze Ježíše, Širdi Bábu, nějakou Má, nějakého Bábu, nějakého Svámiho, svatého muže, skrze nějakou svatou duši. Děje se to skrze ně. Nejprve musíme být schopní přijmout jejich energii - ochutnat ji. Když jste připraveni okusit jejich energii, pak vás tato energie spojí s kosmem.

Bez toho, abyste ochutnali lásku mistra, nějaké svaté osoby… Pokud od nich nemůžete získat žádnou lásku, pokud od nich nemůžete přijmout lásku, pokud vaše srdce zůstává tomuto typu lidí uzavřené, pak není šance - pak není možné přitáhnout kosmickou energii. Pak se nemůžete spojit s Vesmírem. Pak se nemůžete spojit se stvořením přírody. Musíme pochopit… jsme jen malým oříškem ve velkém Božím Stvoření. V tomto neuvěřitelném Stvoření jsme jen pouhým zrnkem písku.

Nejvyšším bodem je, že jste potkali krásného silného mistra. Ten vás pak pošle k Božské Matce. Dá vám správný kanál. To je obrovské, obrovské štěstí! Mistrovo štěstí a studentovo štěstí. Hej, k darování a přijetí daru, musí být kvalifikovány obě osoby. Když vám dávám dar, znamená to, že musím být schopen vám ho dát. Když vy ode mně dar přijímáte, znamená to, že musíte být způsobilí ho ode mě přijmout. Má to na 100 % stejnou váhu.

Šrí Káléšvara

Mistrovství

Váš mistr je váš milý, pomáhající přítel a zároveň učitel, který vás mate. Upřímně řečeno, je to pro vás dobré. Když vámi příroda skutečně otřásá, je to pro vás dobré. Nejprve vámi třesu. Pak vás posílám (do světa) a vy v něm dokážete obstát. Všichni mistři ve vesmíru to se svými mistry prožili stejně, na sto procent. Prošli těmi samými dveřmi. Tečka.

Nejgeniálnějšími lidmi jsou pouze duchovní mistři. Poskytovat druhým neuvěřitelnou pomoc lze jedině skrze božskou lásku, skrze Boží lásku. Pokud se opravdu chcete takovéto techniky naučit, musíte pochopit bolest světa a kanály kosmické energie k nasávání jeho negativity. Je třeba poznat pozitivní i negativní stranu. Jakmile pochopíte obě strany, můžete se stát mistrem. Pak můžete snadno pomoci mnoha, mnoha lidem. Když pomáháte mnoha lidem, je to úžasné štěstí. Je to neuvěřitelné! Pomáhat lidem je určitým typem velké jógy.

Mou dharmou je omýt určité věci, které ve studentech opravdu stagnují a které si drží. Pokud je neomyji, pokud jen něco dám a odejdu, nebude to po mnoho životů fungovat. To proto od dávných časů až dodnes, obzvláště v několika posledních staletích, nebyli žádní světci na této planetě schopní připravit úžasné studenty. Nechci svým studentům poroučet a říkat jim: ‘Měli byste dělat tohle, měli byste dělat toto.’ Dělejte, co chcete, buďte šťastní, žijte dobrým způsobem. Když je však trénuji, je to jako bych z kamene tesal sochu. Tou dobou socha pláče: ‘Proč do mně tluče dlátem? Proč mne otesává?’ Po nějaké době je z vás však krásná socha a lidé vám kolem krku dávají krásné girlandy (z květin) a házejí vám k nohám květy. Tesání je velmi důležité. Někdo vytesal Bábovu sochu, rozřezal kámen a vytvořil jeho nohy. Bábá se nikdy necítil špatně a neptal se: ‘Proč to dělá?’ Potřeboval to. Nyní je hotový a my na něj házíme květiny a stříkáme růžovou vodu.

Pokud jste se jednou odevzdali Bohu, duchovní praxi a své cestě, už od toho nikdy neustupujte. Ať už jde o jakoukoli tradici, jakékoli náboženství nebo metodu, jakmile vás jednou opravdu zaujala, hotovo. Rozhodněte se pro ni, zůstaňte u ní a pokračujte dál po této cestě. Jakmile vstoupíte do duchovnosti, zcela se odevzdejte. ‘Ať je to cokoli, prostě to tak je.’ Věnujte svůj život duchovnosti, dokud nezvítězíte, dokud nedosáhnete svého cíle. To je čistá oddanost.

Šrí Káléšvara

Duchovní mistr je někdo, kdo vede hledajícího zpět k jeho skutečnému já, k jeho vnitřnímu mistrovi. Dává mu na cestě znamení, otvírá jeho mysl a pomáhá hledajícímu rozpoznat jeho vlastní podstatu. Pomáhá mu projít skrze iluze a vede ho k jasnosti. Učitel učí znalosti, mistr dává moudrost. Učitel bere žáka za ruku, mistr ho vede skrze své bytí. Učitel možná ví, jak řešit problémy. Mistr studentovi ukazuje, jak odstranit jejich příčinu.

Písmo nám říká, že pochopit cestu mudrce je stejně nesnadné, jako stopovat let ptáka ve vzduchu. To, co se v případě mistra dotýká lidských srdcí a transformuje je, je jeho přítomnost - je-li však jejich srdce otevřené.

Skutečný mistr žije ve vás. Je třeba rozpoznat, že toto je jediná pravda. Skutečný mistr žije vždy ve vás. Ten pravý člověk, je ve vašem srdci - váš vnitřní soudce. Každá duše má potenciál dosáhnout úrovně Širdi Báby či Ježíše a neuvěřitelným způsobem tak přispět světu. Každý toho může dosáhnout. To je mé zlaté prohlášení. To je moje poslání. Všichni jsou si rovni. Co říkal Ježíš? Každý, kdo v něj skutečně věří, bude silnější než on. To platí pro všechny jeho studenty. Všichni jsou si rovni.

Šrí Káléšvara