IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Rozvíjení dharmy a posilování společenství

Rozvíjení dharmy

a posilování společenství

Na tomto místě bychom chtěli nejprve ze srdce PODĚKOVAT! Děkujeme za Vaši inspiraci i činorodost, za Vaši důvěru, Váš čas i za finanční podporu. Děkujeme za všechny projekty, které jsme od Šrí Káléšvarova odchodu do samádhi mohli i přes omezený rozpočet uskutečnit.

Těší nás, že se naší činnosti v Evropě dostalo podpory tolika různými cestami!

Proto, aby se mohla i nadále rozvíjet a vzkvétat, je rozhodující stabilní proud malých, avšak pravidelných příspěvků, díky kterým budeme moci pokračovat v budování stabilního základu pro uskutečnění naší vize. V následujícím textu jsou představeny projekty a oblasti, které potřebují Vaši podporu.

Dobročinnost: Bábova prostřená tabule, Brno, ČR

Káléšvarova skupina Brno od ledna 2011 připravuje každou neděli polévku pro téměř stovku lidí bez domova.

  • Slideshow z fotografií z projektu můžete shlédnout ZDE
  • Příběh Bábovy prostřené tabule si můžete poslechnout ZDE
  • Více o Bábově prostřené tabuli ZDE

Dar pro Bábovu tabuli - převodem na účet

Dar ve prospěch Bábovy prostřené tabule můžete učinit převodem na následující účet:

Kaleshwar z.s.
Číslo účtu: 2002674358
Kód banky: 2010
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ89 2010 0000 0020 0267 4358
Účel platby: “Bábova tabule”

Dar učiněný převodem o výši minimálně 2% ze základu daně nebo 1000Kč je daňově odčitatelný (v případě právnických osob 5% / 2000Kč). Nejsou zde žádné poplatky, a tak jde plná částka na podporu projektu.

(Dar učiněný skrze Paypal je rovněž daňově odčitatelný (podmínky viz výše). Částka pro projekt bude nižší o poplatek pro Paypal (1,2 % + 35 centů).)

Překlady Šrí Káléšvarova učení do různých evropských jazyků

Momentálně se soustředíme na překlady transkriptů Svámiho přednášek, knih a dalších učebních materiálů do českého, německého a finského jazyka. Tato práce vyžaduje dobrou znalost Svámiho učení i jeho zcela specifického a často velmi poetického jazyka. Proto mohou být překlady ve většině případů svěřovány pouze Svámiho dlouholetým studentům. Překladatel musí mít také velmi dobrý cit pro jazyk, do kterého překládá. Jsme proto velmi šťastní, že se nám pro výše uvedené jazyky podařilo najít velmi zapálené překladatelské týmy…

…s radostí uvítáme jakoukoli podporu!

Dar pro překlady - převodem na účet

Dar ve prospěch překladatelského projektu můžete učinit převodem na následující účet:

Kaleshwar z.s.
Číslo účtu: 2002674358
Kód banky: 2010
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ89 2010 0000 0020 0267 4358
Účel platby: “překlady”

Dar učiněný převodem o výši minimálně 2% ze základu daně nebo 1000Kč je daňově odčitatelný (v případě právnických osob 5% / 2000Kč). Nejsou zde žádné poplatky, a tak jde plná částka na podporu projektu.

(Dar učiněný skrze Paypal je rovněž daňově odčitatelný (podmínky viz výše). Částka pro projekt bude nižší o poplatek pro Paypal (1,2 % + 35 centů).)

Zpracování a překlady Šrí Káléšvarových videí

Často jsme dotazováni na možnost zveřejnění video nahrávek se Šrí Káléšvarou. Proto jsme se začali více soustředit i na tuto oblast. Aby bylo u video materiálu dosaženo patřičné kvality, je zapotřebí technické vybavení a lidé s potřebnými dovednostmi.

Považujete-li tento projekt za důležitý a chcete jej podpořit, těšíme se na Váš příspěvek.

Dary pro video projekt - převodem na účet

Dar ve prospěch video projektu můžete učinit převodem na následující účet:

Kaleshwar z.s.
Číslo účtu: 2002674358
Kód banky: 2010
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ89 2010 0000 0020 0267 4358
Účel platby: “video”

Dar učiněný převodem o výši minimálně 2% ze základu daně nebo 1000Kč je daňově odčitatelný (v případě právnických osob 5% / 2000Kč). Nejsou zde žádné poplatky, a tak jde plná částka na podporu projektu.

(Dar učiněný skrze Paypal je rovněž daňově odčitatelný (podmínky viz výše). Částka pro projekt bude nižší o poplatek pro Paypal (1,2 % + 35 centů).)

Příprava učebních materiálů pro evropské učitele a léčitele

Vytvoření standardizovaných učebních materiálů, kvalitně zpracovaných příruček a podpůrných video a audio nahrávek označili učitelé jako “velmi důležité” již v rámci průzkumu, který byl proveden v roce 2011 - tedy ještě za Šrí Káléšvarova života.

Jste-li stejného názoru, budeme rádi, když přihodíte pár mincí do našeho pomyslného hundi (indická pokladnička na dary).

Učební materiály - dar převodem na účet

Dar ve prospěch tohoto projektu můžete učinit převodem na následující účet:

Kaleshwar z.s.
Číslo účtu: 2002674358
Kód banky: 2010
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ89 2010 0000 0020 0267 4358
Účel platby: “učební materiály”

Dar učiněný převodem o výši minimálně 2% ze základu daně nebo 1000Kč je daňově odčitatelný (v případě právnických osob 5% / 2000Kč). Nejsou zde žádné poplatky, a tak jde plná částka na podporu projektu.

(Dar učiněný skrze Paypal je rovněž daňově odčitatelný (podmínky viz výše). Částka pro projekt bude nižší o poplatek pro Paypal (1,2 % + 35 centů).)

Vytvoření vzdělávacích programů pro současné i budoucí učitele a léčitele v linii Šrí Káléšvary

Učení, které Šrí Káléšvara svým studentům zanechal, je třeba zachovat v jeho původní čistotě. Postarat se o to je součástí slibu, který jsme svému mistrovi dali. Pro jeho naplnění je mimo jiné důležité vytvořit v tomto učení určitou strukturu a připravit kvalitní programy pro vzdělávání současných i budoucích učitelů.

Dar pro univerzitu - dar převodem na účet

Dar ve prospěch tohoto projektu můžete učinit převodem na následující účet:

Kaleshwar z.s.
Číslo účtu: 2002674358
Kód banky: 2010
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ89 2010 0000 0020 0267 4358
Účel platby: “univerzita”

Dar učiněný převodem o výši minimálně 2% ze základu daně nebo 1000Kč je daňově odčitatelný (v případě právnických osob 5% / 2000Kč). Nejsou zde žádné poplatky, a tak jde plná částka na podporu projektu.

(Dar učiněný skrze Paypal je rovněž daňově odčitatelný (podmínky viz výše). Částka pro projekt bude nižší o poplatek pro Paypal (1,2 % + 35 centů).)

Podpora lokálních studentských skupin

V roce 2011 inspiroval Šrí Káléšvara skupiny studentů v Neubrandenburgu, Kasselu, Lipsku, Vídni a později i v Brně, aby začaly, jakožto séva-skupiny, pořádat společné akce - jako například ohňové púdži nebo zpěv bhadžanů - nabízeli je široké veřejnosti a tím v rámci Sri Sai Kaleshwar e.V. reprezentovali jeho jméno. Tyto skupiny svou činností vytváří silová místa a prostor pro setkávání a jsou tedy důležitým kanálem pro toto učení.

Chcete-li podpořit práci regionálních skupin (nájem prostor, budování chrámů, financování soch atd.), jste na správném místě.

Podpora lokálních skupin - dar převodem na účet

Dar na podporu lokálních skupin můžete učinit převodem na následující účet:

Kaleshwar z.s.
Číslo účtu: 2002674358
Kód banky: 2010
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ89 2010 0000 0020 0267 4358
Účel platby: “lokální skupiny”

Dar učiněný převodem o výši minimálně 2% ze základu daně nebo 1000Kč je daňově odčitatelný (v případě právnických osob 5% / 2000Kč). Nejsou zde žádné poplatky, a tak jde plná částka na podporu projektu.

(Dar učiněný skrze Paypal je rovněž daňově odčitatelný (podmínky viz výše). Částka pro projekt bude nižší o poplatek pro Paypal (1,2 % + 35 centů).)

Všeobecný dar

Skrze všeobecný dar podpoříte tu oblast naší činnosti, která to momentálně nejvíce potřebuje. Ve většině případů se snažíme o maximální transparentnost a jasné definování jednotlivých projektů. Ne vždy je to však možné - např. z časových důvodů, protože náklady není možné předem jasně definovat. Nebo proto, že práce běží dlouhodobě nebo musí být vykonána ještě předtím, než je vůbec možné požádat o podporu.

Všeobecný dar- převodem na účet

Všeobecný dar můžete učinit převodem na následující účet:

Kaleshwar z.s.
Číslo účtu: 2002674358
Kód banky: 2010
Banka: Fio banka, a.s., pobočka Joštova 4, Brno BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ89 2010 0000 0020 0267 4358
Účel platby: “dar”

Dar učiněný převodem o výši minimálně 2% ze základu daně nebo 1000Kč je daňově odčitatelný (v případě právnických osob 5% / 2000Kč). Nejsou zde žádné poplatky, a tak jde plná částka na podporu projektu.

(Dar učiněný skrze Paypal je rovněž daňově odčitatelný (podmínky viz výše). Částka pro projekt bude nižší o poplatek pro Paypal (1,2 % + 35 centů).)

Ano, s podporou všech božských duší toto učení ochráním. Přesto se však postarejte, aby knihy z palmových listů, tyto informace, vyšly do světa co nejdříve a správným způsobem.”

Šrí Káléšvara

TISÍCERÉ DÍKY