IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

Požehnání Mahá Lakšmi - Skutečné bohatství pro váš život

Požehnání Mahá Lakšmi – Skutečné bohatství pro váš život

Úspěšné vytváření lásky, hojnosti a blaženosti pro váš život

Podle Šrí Káléšvary

Jakmile vyhrajete v duchovnosti, tak i když nic nebudete žádat, přijde k vám všechno –finanční a duševní mír. Když musíte udělat roční práci, můžete ji vyřídit za deset minut. Tak bystrou budete mít mysl. I když budete mít jen misku jídla, budete neuvěřitelně šťastní. Budete mít tento typ spokojenosti.

Šrí Káléšvara

Jak můžete být v životě úspěšní?

Mezi lidmi panuje hluboce zakořeněný předsudek, že duchovní lidé by měli žít v materiálním odříkání. Samozřejmě, že vzdání se zbytečných materiálních věcí pomáhá v soustředění na to podstatné. Zároveň je pro lidi žijící na Západě důležité mít určitou míru bohatství, aby tak měli dost času a energie věnovat se duchovnímu rozvoji. Šrí Káléšvara předsudek, že materiální bohatství je neduchovní, odmítal. Svým životem nám ukazoval, jak si můžeme tento svět užívat a zároveň svou finanční „šakti” silně používat pro vytváření dobra.

Skutečný úspěch a bohatství ve vás posiluje radost, pomáhá vám vnímat a uchopit život všemi smysly, dopřát si čas ponořit se do ticha a nakonec zakoušenou hojnost sdílet s ostatními.

V tomto kurzu získáte vědění a techniky, pomocí kterých můžete do svého života úspěšně přitáhnout hojnost a prosperitu. Sdílené duchovní vědění bylo na základě až 7000 let starých rukopisů z palmových listů vyučováno Šrí Káléšvarou.

Skutečné bohatství pro váš život

Díky této duchovní praxi…

 • se ponoříte do ticha a zažijete hluboký mír.
 • vyživíte svou duši pozitivní energií.
 • rozvinete mocnou sílu vůle, důvěru a vyrovnanost.
 • znásobíte svou energii.
 • vybudujete ochranné kruhy.
 • přijmete vědění, díky jehož praktikování si do života přitáhnete bohatství a hojnost.
 • se silně spojíte s transformující a tvořivou sílou ohně, abyste do svého života přitáhli bohatství a prosperitu.

Témata

 • Co to znamená být úspěšný/á?
 • Jak můžete ve svém životě uspět?
 • Jak můžete ve svém životě generovat trvalou hojnost a prosperitu?
 • Cvičení a techniky, které vám pomohou, vytvořit ve svém života úspěch a hojnost – na materiální i duchovní rovině.

Iniciace & energetické zkušenosti

V tomto kurzu získáte hluboké vědění o úspěchu a hojnosti i přímé energetické zkušenosti ve formě šaktipatu (energetická transmise) a Mahá Lakšmi ohňové púdži.

 • Naučíte se šakti mantru, která generuje úspěch a prosperitu. Během kurzu budeme s touto mantrou společně meditovat.
 • Obdržíte energetickou transmisi (šaktipat).
 • Proběhne Mahá Lakšmi ohňová púdža, pro přitažení požehnání, úspěchu a hojnosti do vašeho života. Mahá Lakšmi je bohyně bohatství a hojnosti.

Jsme to, na co myslíme. Všechno pochází z našich myšlenek. Pomocí našich myšlenek tvoříme svět.

Buddha

Ponořte se do světa prastarého léčivého vědění z indických rukopisů z palmových listů a naučte se vědění o úspěchu a hojnosti podle Šrí Káléšvary.

Buďte úspěšní! Přidejte se! Zažijte, jak díky tomuto vědění a jeho praktikování můžete pozitivně ovlivnit své vědomí a svůj život. Buďte úspěšní a vytvořte ve svém životě hojnost a bohatství.

Co je to ohňová púdža?

Ohňová púdža

„Jagji (ohňové púdži) jsou dnes používány ke všem možným účelům. Lidé v nich vidí velký užitek: léčení nemocí, řešení problémů, úspěch v zaměstnání, duchovní růst, mentální stabilitu, léčení zlomeného srdce, omytí deprese a dalších typů osobních neúspěchů nebo získání štestí a blahobytu pro svou rodinu a ochranu pro svůj majetek.” - Šrí Káléšvara

Základ duchovní praxe, kterou Šrí Káléšvara vyučuje, tvoří práce s pěti elementy a v nich přebývající šakti - energií, která je všeoživující silou Stvoření. Během ohňové púdži se tato síla velmi intenzivně uvolňuje a pomáhá nám osvobodit se od různých typů zátěže a dosáhnout vyššího vědomí.

Ohňové púdži otvírají silný kanál a umožňují nám vytvoření živého spojení s Božstvím. Pravidelná účast na nich pročišťuje, posiluje a chrání naše energetické pole. Je jedním z nejúčinnějších nástrojů na duchovní cestě.

Slovo púdža znamená „uctívání“. Púdži jsou v naší tradici součástí duchovní každodennosti. Existují různé formy púdží (ohňové púdži, abhišéky atd…) a všechny pracují s energií pěti elementů (např. s energií elementu ohně, vody apod.). Jsou při nich vytvářeny nejvyšší pozitivní vibrace - pro každého účastníka i celkovou atmosféru.

Ohňové púdži nabízejí energeticky velmi cennou situaci, umožňující vyslat do Stvoření silný záměr - sankalpam - jako například prosbu za mír a léčení pro všechny.

Více [ZDE]

Termíny aktuálních programů:

ON-LINE

Večerní kurz s Hanou

KDY: Pátek 10. června 2022, 19:00 – 21:30
KDE: On-line prostřednictvím Zoom z vašich domovů
DAKŠÍNA: 450Kč (snížená + studenti) – 810 Kč (základní) – 1260 Kč (sponzorská)

Všichni, kdo jsou díky momentální koronavirové situaci bez příjmů,
si mohou zažádat o úpravu dakšíny dle svých individuálních možností na info@kaleshwar.cz.

Maximálně 12 účastníků

Přihlášení

O této cestě

„Semínko duchovnosti na této planetě má svůj počátek v Indii. To je pravda. Výchozí bod duchovnosti na této planetě je v Indii. Prastaré božské duchovní vědění nadpřirozených světců (z doby) před 2000 až 5000 lety, kteří praktikovali se silnými mantrami a přijali do svých duší nejvyšší kosmickou energii. Objevili Védy, tajné formule manter a energetické anděly. Každý král, každá vesnice věnovala svůj život spojení se s Bohem. Poznali kosmickou energii. My nyní děláme prakticky to samé…

Více čtěte ZDE…

Cesta kosmických kanálů

„…Lidé dávné Indie měli tisíce let čistá, oddaná srdce. Nejdůležitějším přáním bylo zažít zázračnou Boží energii. Byly objeveny určité mantry a skrze ně přitaženi andělé. To byla jejich technologie. Indická věda plně spoléhá na slunce, anděly a zázračné síly. Veškerá jejich věda se točí kolem sil. Jejich technologií byla síla pracovat s dušemi. V této epoše, v dávných dobách chtěli lidé skutečně, skutečně, skutečně zažít energii, a tak stvořili určité mantry. Když je vytvořili, přitáhli mnoho andělů a mluvili s nimi. Veškeré informace přišly skrze anděly. Andělé neustále mluvili do uší některých světců a tito světci všechno zapisovali. Všechny rukopisy, všechny posvátné informace, se svět naučil před 2000, před 5000 lety skrze anděly. Pak je lidé zapsali. Určité množství informací je stále ještě ukryto nebo bylo ztraceno.

V těchto rukopisech jsou nadpřirozené formule - mantry a jantry - které ukazují, jak se člověk může spojit s kosmickou energií, jak ji může přitáhnout, jak ji může zvládat, jak ji strávit, jak ji používat. A pak, když ji použije, jak od ní přijmout zpět. To jsou (jednotlivé) kroky.

Když tito lidé přijali od andělů informace, zapsali je a pak je ukryli, protože měli velký strach. Andělé jim řekli, že přijde neuvěřitelná negativita - boje, války, bláznivé věci a katastrofy. Nebylo by dobré zpřístupnit informace okamžitě. Měli tehdy velký strach z toho, co bylo třeba udělat a jak to udělat. Samozřejmě už došlo k mnoha válkám, k mnoha katastrofám a mnoha bláznivým věcem. Teď je ten pravý čas, uvést informace ve známost. Nyní je ten pravý čas, aby přišly, aby byly vidět.

Jste jako semínko. V tom semínku je ukrytý obrovský strom. Jsou v něm ukryty květy, jsou v něm ukryty plody, jsou v něm ukryty listy, jsou v něm ukryty kořeny. Je v něm ukryto vše. Chce to však proces - zasadit ho do země, nechat ho růst. Povinností mistra je zasadit vás do země. Zasadit vás do země znamená dát vám iniciaci. Iniciace neznamená nic, než rozjasnit vaši duši, způsobit, že se spojíte s těmito vibracemi, že se spojíte s kanály, spojíte svou duši s kosmickou duší.

Toto je teď mé velké poslání: Přinést zpět kanály, které praktikoval Ježíš, a zpřístupnit studentům Božskou Matku, aby mohli zažít její daršan a získat od ní schopnosti. Pracuji na tom. Prosté.”
- Šrí Káléšvara

Zásadním poselstvím duchovního mistra Šrí Káléšvary je, že každý člověk, který se s oddaností věnuje duchovnímu rozvoji své duše, může dosáhnout přímého zážitku Božství. Na své Univerzitě duše demonstroval schopnosti, které by západní mysl označila za zázraky, a řadě svých studentů zprostředkoval s Božstvím přímý zážitek.

Skrze sádhanu (duchovní praxi) s mantrami (zvukovými formulemi) a jantrami (posvátnými obrazci) z knih z palmových listů se probouzí a rozvíjí naše duše a vstupuje do živého vztahu s šakti - všeoživující tvořivou silou vesmíru. Šakti - ženský princip Boží síly upadl v povědomí lidstva v zapomnění. Začnou-li však nyní duchovní studenti vstupovat do transformujícího, živého vztahu s Božskou Matkou, vznikne tak prostor - pole vědomí - ve kterém může více a více lidí rozpoznat, kým skutečně jsou. V bezprostřední zkušenosti s mužským i ženským aspektem Božství (s vědomím i s tvořivou silou) se zcela přirozeně rozvine jejich jasnost, síla vůle, soucit a léčivé schopnosti. Budou se cítit stále více a více spojeni se vším, co existuje, a budou toto vědomí vyzařovat.

Šrí Káléšvara zastával názor, že je třeba respektovat společný duchovní základ všech náboženství a překračovat jejich omezení a vnější systémy víry. Tento přístup často označoval pojmem „věda duše”. Mezi jeho studenty a lidmi, kteří tyto znalosti praktikují, se nachází lidé vycházející z nejrůznějšího kulturního i náboženského prostředí.

Pro iniciaci do šakti-kanálů a znalostních systémů podle Šrí Káléšvary, stejně jako pro další zkušené provázení v osobním duchovním procesu, vyhledejte prosím autorizovaného Káléšvarova učitele.

[Více o této cestě zde]

[Aktuální program kurzů]

Kontaktní e-mail

V případě jakýchkoli dalších otázek ke kurzu nás kontaktujte na info@kaleshwar.cz.

Pošlete to dál

Potěší nás, když budete informaci o programu sdílet s přáteli, rodinou a dalšími zájemci.

Děkujeme! Bude nám potěšením poznat Vás a část cesty Vás doprovázet!